۱۴۰۱ دوشنبه ۶ تير
آشنایی با رئیس اداره
 
 
نام:ناصر
نام خانوادگی: زبرجدی
سمت:مسئول اداره منابع فیزیکی و طرح های عمرانی
تحصیلات: کارشناس ارشد عمران
 
 شرح وظایف :

1- تعیین خط مشی دفتر فنی بر اساس سیاست های کلی وزارت متبوع و دانشکده

2- تعیین برنامه عملیاتی جهت انجام امور مربوط به حوزه عمرانی

3- سازماندهی نیروی انسانی تحت نظر براساس برنامه های تدوین شده

4- تعیین برنامه زمانبندی جهت تحقق اهداف دفتر فنی

5- کنترل و پایش عملیات انجام شده در واحد بر اساس برنامه های از پیش تعیین شده

6- برگزاری جلسات توجیهی جهت همراستا نمودن فعالیت های پرسنل با اهداف دفتر فنی

7- مطالعه، بررسی و تحلیل بخشنامه ها و قوانین و مقررات

8- بررسی مشکلات و پاسخگویی مناسب به شکایات، ارباب رجوع، مراجع ذی ربط و ...

9- تهیه آمار و ارائه گزارشات

10- انجام مکاتبات اداری و بایگانی مستندات مربوطه

11آموزش و انتقال تجارب به کارکنان شاغل دردانشکده

12 شرکت در جلسات و کمیته ها حسب مورد 
تاریخ به روز رسانی:
1401/01/09
تعداد بازدید:
94
Powered by DorsaPortal