۱۴۰۱ دوشنبه ۶ تير
معرفی

نام و نام خانوادگی: مهندس حجت معمارپور

شماره تماس مستقیم: 36343666 داخلی: 377

 

شرح وظایف:

- مطالعه وبررسی قوانین ومقررات وآیین نامه ها وبخشنامه ها و دستورالعمل های اجرایی مربوطه .

- تدوین برنامه عملیاتی سالیانه امور پشتیبانی براساس برنامه استراتژیک دانشکده .

- برنامه ریزی در جهت افزایش درآمد اختصاصی واحدها از طریق واگذاری ها

- نظارت براداره امور نقلیه

- نظارت وایجادهماهنگی لازم برامور خدمات وتنظیفاتی وراهنمایی سایر واحدهای دانشکده درزمینه امورخدماتی وتنظیفاتی وغیره .

- برنامه ریزی جهت مشارکت بخش غیردولتی در فرآیندهای قابل واگذاری و نظارت بر امور واگذاری خدمات به بخش غیردولتی .

- شرکت فعال دردوره های کارآموزی ؛ مهارتی ؛ آموزشی درجهت ارتقاء معلومات وتوانمندیهای شغلی .

- انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مافوق مطابق مقررات .

 
تاریخ به روز رسانی:
1400/11/20
تعداد بازدید:
84
Powered by DorsaPortal