۱۴۰۱ دوشنبه ۶ تير
معرفی مدیریت
نام و نام خانوادگی: اصغر شری زاده
سمت: رئیس اداره حسابداری، پرسنلی و منابع و تامین اعتبار
مدرک: کارشناسی ارشد حسابداری
شرح وظایف:

وظایف رئیس اداره حسابداری منابع و تامین اعتبار:

 • تهیه وتنظیم سند کلیه مطالبات کارکنان شاغل ازقبیل :
 • حقوق –خارج ازشمول های متفرقه–طرح تمام وقتی ها –حق مدیران –حق الجلسه –بازخرید مرخصی –
 • کمک هزینه ازدواج –کمک هزینه فوت –هزینه دانش آموزان ممتاز کارکنان ومهدکودک و سایر هزینه های متفرقه
 • پرداخت کلیه کسورات کارکنان به سازمانهای مختلف
 • تهیه وتنظیم سند پاداش پایان خدمت و بازخرید مرخصی و هزینه سفریکارکنانی که بازنشسته می شوند.
 • تنظیم وپرداخت اسناد متفرقه
 • پرداخت تنخواه حسابداری و تدارکاتی
 • نگهداری حسابهای هزینه ای دانشگاه
 • تهیه و تنظیم دریافتهای مصوب ابلاغی بهمراه تائیدیه خزانه واریزبه حسابهای مربوطه (بانک)
 • ارسال درآمداختصاصی وخانه های سازمانی به خزانه و پیگیری جهت استرداد درآمد از خزانه به بانک پرداخت
 • نظارت بر امورات تامین اعتبار و تخصیص اعتبارات
 • همکاری باکارکنان سازمانهای دارایی –دیوان محاسبات واعضای تیم حسابرسی

انجام هریک ازفرآیندها منوط به صدور مجوز پرداخت از طریق مسئولین مربوطه جهت افراد ذینفع است

تاریخ به روز رسانی:
1400/11/20
تعداد بازدید:
83
Powered by DorsaPortal