۱۴۰۱ دوشنبه ۶ تير
کارشناس صدور اسناد مالی
نام و نام خانوادگی: هادی مددی
سمت: کارشناس صدور اسناد حسابداری
مدرک: کارشناسی ارشد حسابداری

وظایف کارشناس صدور اسناد حسابداری :

 1. رسیدگی فیزیکی و تعهدی اسناد هزینه تملک دارائیها
 2. اعمال نظارت بر هزینه‌ها بر اساس قانون آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه مصوب هیأت امنا و مالی محاسباتی
 3. پیگیری مستمر در مورد رفع اشکالات و واخواهی ها تا رسیدن به نتیجه نهائی و ارسال اسنادبه بایگانی
 4. سند هزینه را تنظیم می گردد .
 5. پرداخت پیش پرداخت و علی الحساب به پیمانکاران
 6. چکهای مربوطه صادر می‌ شود .
 7. چک را پس از امضا شدن به کارپرداز تحویل داده و امضاء می گیرند.
 8. از کارهای انجام شده گزارشهای لازم تهیه می شود .
 9. همکاری باکارکنان دیوان محاسبات واعضای تیم حسابرسی
 10. رسیدگی اسناد صورت وضعیت پیمانکاران
 11. رسیدگی وپیگیری قراردادها ی منعقده
 12. دیگر کارهای مربوطه را برابر دستور انجام می دهند.

انجام هریک ازفرآیندها منوط به هماهنگی با مدیر امورمالی می باشد

تاریخ به روز رسانی:
1400/11/20
تعداد بازدید:
73
Powered by DorsaPortal