۱۴۰۱ دوشنبه ۶ تير
معرفی و شرح وظایف

مسئول واحد: مهندس کریم رضازاده

کارشناس: هادی شعبانلویی

شماره تماس مستقیم: 36367245 داخلی: 390

 

 
شرح وظایف:

- برگزاری مراحل مربوط به مناقصات واحدهای تحت پوشش دانشکده

- - تهیه و تنظیم قراردادهای مورد نیاز دانشکده

- بررسی و تنظیم قراردادهای ارسالی از واحدهای تابعه دانشکده

- بررسی مدارک و اسناد مورد نیاز جهت تنظیم قرارداد

- مشاوره به واحدهای تابعه درخصوص چگونگی برگزاری مناقصه

- تهیه صورتجلسه‌ها و ابلاغ به واحدها بعد از برگزاری مناقصه

- دسته‌بندی و تکمیل پرونده مناقصه‌ها و مزایده‌ها و بایگانی در زونکن‌های مربوطه

تاریخ به روز رسانی:
1400/11/27
تعداد بازدید:
62
Powered by DorsaPortal